Училишта

Од 2016 година Џампинг Клеј, дооел е единствена и ексклузивна мастер франшиза за Македонија. Со тоа, единствен франшизодавач за франшиза за цела Македонија.

Општина Центар

 • ООУ Песталоци

Понеделник 15:00-16:00

Петок 15:00-16:00

 • ООУ Гоце Делчев

Петок 13:20-14:20

 • ООУ Димитар Миладинов

Понеделник 15:30-16:30

 • ООУ Коле Неделковски

Среда 15:15-16:15

Четврток 15:15-16:15

 • ООУ Кочо Рацин

Среда 15:05-16:05

 • ООУ 11-ти Октомври

Среда 15:15-16:15

 • ООУ Киро Глигоров

Понеделник 15:00-16:00

Општина Кисела Вода

 • ООУ Партение Зографски

Вторник 15:15-16:15

 • ООУ Кирил Пејчиновиќ

Вторник 13:20-14:20

Општина Карпош

 • ООУ Војдан Чернодрински

Петок 15:10-16:10

 • ООУ Владо Тасевски

Среда 15:15-16:15

Четврток 15:15-16:15

 • ООУ Лазо Трповски

Понеделник 15:15-16:15

 • ООУ Христијан Тодоровски Карпош

Петок 15:15-16:15

Општина Аеродром

 • ООУ Браќа Миладиновци

Вторник 15:30-16:30

Приватни основни училишта

 • Интернационални училшта НОВА

Вторник 15:10-16:10

 • Јахја Кемал

Четврток 15:15-16:15