Концепт

Jumping Clay

JumpingClay е направена од поливинил алкохол кој не е штетен за јадење – полесна, лесно се обликува и овозможува учење на целата палета на бои, со одлична примена во образовни, забавни и терапевтски активности.

 1. Набљудување и анализа
 2. Поедностави и дизајнирај основни форми
 3. Вежбај ги физичките умешности и моторичката координација
 4. Дознај ги различните мешавини на бои и научи ги пропорциите
 5. Концепти на симетрија, величина, простор и содржина
 6. Развој на вештини за решавање проблеми
 7. Истражување на креативност и фантазијата преку самостојно размислување и негова примена во пракса
 8. Опуштање со мек материјал што создава подобра емотивна состојба
 9. Зајакнување на вештините за набљудување, когнитивните вештини и концетрацијата
 10. Подобрување на уметничките вештини
 11. Зголемување на самодовербата преку развивање сопствени идеи
 12. Поттикнување на љубопитноста, набљудувањето и самостојното размислување
 13. Подобрување на друштвените интеракциски вештини кога се работи во група

Jumping Clay може и да се користи во терапевтски програми за рехабилитација бидејќи може да им помогне на некои пациенти со физички и ментални пречки. Помага во стекнувањето доверба и подобрување на мускулниот развој. Овој метод на рехабилитација може да им помогне на луѓето да ги подобрат моторните вештини кога се опоравуваат од сериозно оштетување на мозокот.